2- und 4-Seiten-Hobelmaschinen

ID Producent / Typ Description Rok budowy
MS176 Kupfermühle
Doma-X 2300
Szeroko ć obróbcza:2300 mm
Wysoko ć obróbcza:350 mm
Wysoko ć obróbcza 4-stron:300 mm
Liczba wrzecion:4
1991
1
MS180 REX
HOMS-860-W
Szeroko ć obróbcza:860 mm
Wysoko ć obróbcza:310 mm
Wysoko ć obróbcza 4-stron:210 mm
Liczba wrzecion:4
1992
4
MS212 Kupfermühle
Doin 1025
Szeroko ć obróbcza:1025 mm
Wysoko ć obróbcza:200 mm
Liczba wrzecion:2
Układ wrzecion:uo
1982
2
MS214 Kupfermühle
K-69
Szeroko ć obróbcza:690 mm
Wysoko ć obróbcza:300 mm
Wysoko ć obróbcza 4-stron:300 mm
Liczba wrzecion:4
1998
1
MS215 Kupfermühle
DOMA-G 1620
Szeroko ć obróbcza:1620 mm
Wysoko ć obróbcza:300 mm
Liczba wrzecion:6
Układ wrzecion:uuoorl
1978
3
MS220 Kupfermühle
Doma-b 1320
Szeroko ć obróbcza:1320 mm
Wysoko ć obróbcza:250 mm
Liczba wrzecion:2
Układ wrzecion:uo
3
MS223 Kupfermühle
Vuin 605
Szeroko ć obróbcza:605 mm
Wysoko ć obróbcza:200 mm
Wysoko ć obróbcza 4-stron:85 mm
Liczba wrzecion:7
1979
1
MS227 Kupfermühle
DOMA-G 2050
Szeroko ć obróbcza:2050 mm
Wysoko ć obróbcza:300 mm
Wysoko ć obróbcza 4-stron:300 mm
Liczba wrzecion:6
1972
3
MS228 Kupfermühle
Vuin-plus 600
Szeroko ć obróbcza:600 mm
Wysoko ć obróbcza:250 mm
Wysoko ć obróbcza 4-stron:250 mm
Liczba wrzecion:4
1991
3
MS230 Kupfermühle
KH-30
Szeroko ć obróbcza:300 mm
Wysoko ć obróbcza:250 mm
Liczba wrzecion:2
Układ wrzecion:uo
1993
4
MS231 Kupfermühle
Doma-b 1320
Szeroko ć obróbcza:1320 mm
Wysoko ć obróbcza:250 mm
Wysoko ć obróbcza 4-stron:250 mm
Liczba wrzecion:4
R2020
1
MS233 Kupfermühle
KH-30
Szeroko ć obróbcza:300 mm
Wysoko ć obróbcza:250 mm
Wysoko ć obróbcza 4-stron:100 mm
Liczba wrzecion:5
1988
4
MS235 Kupfermühle
Vuin-plus 600
Szeroko ć obróbcza:600 mm
Wysoko ć obróbcza:250 mm
Wysoko ć obróbcza 4-stron:200 mm
Liczba wrzecion:4 (5)
1991
3